Noam Shalgi, ‘De helende werking van kinderhaptotherapie’, http://www.ontdekjegevoel.nl/VROEG_NR01_MAA_2018_PAG34-35.pdf, Vakblad Vroeg (bezocht op 22 maart 2018)

Hier & nu

In de behandeling voelt een kind in het hier & nu. Dit, in tegenstelling tot disciplines zoals psychologie of speltherapie waar de nadruk ligt op communicatie over wat het voelt. (…) Los van de vraag wat de oorzaak van een probleem is, kunnen ouders een belangrijke rol spelen bij de oplossing. Dit, door zicht te krijgen op hun aandeel in het contact met het kind. Daarom wordt de dynamiek ouder-kind in de behandelingen verkend. (…) Veel haptotherapeuten geven de ouders een actieve rol in de behandelingen zelf. (…) Professionals doen er goed aan (…) door te verwijzen naar kinderhaptotherapie als een kind beweeglijk is of juist onbekend is met het eigen lichaam. Een andere reden kan zijn dat een behandeling averechts dreigt te werken. Een kind dat bijvoorbeeld veel nadenkt, gaat nog meer nadenken als je te veel met hem praat.

Bron

Dit artikel is verschenen in Vakblad Vroeg (maart) nr. 1-2018.