Annoesjka Nienhuis, Douwe Jan Joustra, ‘De kracht van onzekerheid’, https://transitiepraktijk.nl/files/transitiepaper%206%20omgaan%20met%20onzekerheden_tcm24-153066.pdf, Transitiepraktijk, Kennis voor Systeeminnovaties (KSI), Competentiecentrum Transities (oktober 2003)

Transities worden omschreven als maatschappelijke veranderingsprocessen, paradigmashift of systeem innovaties. (…) In dergelijke complexe situaties is ‘beheersing’ veelal een onbegaanbare weg. Eerder ligt voor de hand om een evolutionaire benadering te kiezen. Dat brengt onzekerheden met zich mee, want de ‘beheersing’ of het management krijgt te maken met processen die niet direct aan te sturen zijn. (…) Onzekerheid kan (…) een krachtig instrument zijn, omdat het de vele verschillende en vaak tegenstrijdige perspectieven van de stakeholders legitimeert. (…) Kunnen omgaan met onzekerheden is bij transitiemanagement een waardevolle eigenschap.