Dana Ploeger, ‘De levenslessen van psycholoog Manu Keirse: Luisteren is verdraaid moeilijk’, https://www.trouw.nl/samenleving/de-levenslessen-van-psycholoog-manu-keirse-luisteren-is-verdraaid-moeilijk~a03cea93/, Trouw (25 juni 2017)

Verlies overleven

Verdriet is in deze tijd sterk teruggedrongen in de beschermde omgeving van het gezin. We dragen het minder met elkaar. (…) Nu schudden mensen wel duizend anderen de hand, maar voelen niet meer die diepe verbondenheid. (…) Hoe kun je nu een groot verlies accepteren? Dat kan niet. (…) Sterven is een moment. Het verlies overleven duurt een hele tijd en het gemis zal nooit echt overgaan. (…) Als je waarachtig naar hun verhaal luistert, kom je bij mensen binnen.