Joël Zwaan, ‘De paradox van authenticiteit’, https://www.human.nl/het-filosofisch-kwintet/interviews/maarten-doorman.html, Het Filosofisch Kwintet, Human (9 juni 2019)

Vervreemding

Wie naar echtheid verlangt, komt altijd bij het onechte terecht. (…) Het nadeel van authenticiteit is het besef dat je niet samenvalt met jezelf. Het begrip authenticiteit bevat een mechanisme dat zichzelf ontkent. Filosofen noemen dat vervreemding. (…) Veel mensen vinden authenticiteit ongelooflijk belangrijk in hun leven. Tegelijkertijd wordt die authenticiteit onophoudelijk bezoedeld door allerlei mechanismen die het resultaat zijn van technologisch ontwikkelingen en de vrije markt die op vele vlakken in ons leven is doorgedrongen. Op Facebook, Twitter en Snapchat krijg je een gevoel van spontaniteit en snelheid. Dat is belangrijk om het gevoel van echtheid op te wekken. (…) De digitale en visuele wereld om ons heen dringt zich zo onophoudelijk aan ons op dat de vraag naar echte ervaringen steeds prangender wordt. En we missen werkelijk contact.

Zoeknamen

Maarten Doorman
Rousseau