Drs. Leander P. Tijdhof, ‘De plaatsvervanging – Tot Zover’, http://eepurl.com/bKDNQj, Nieuwsbrief Praktijk Leander Tijdhof (21 januari 2016).

Inhoud

– Is subjectiviteit een vorm van bewustzijn? Begint subjectiviteit waar onze individuele vrijheid begint? Slaan we niet over dat subject zijn aan een ander onderworpenheid inhoudt? De argumentatie in ‘De plaatsvervanging’ voor een positief antwoord op de laatste vraag lijkt overtuigend.

– Het Museum Tot Zover in Amsterdam doet recht aan de naam. Jammer want dood is te zien als ontwikkeling.

– Eenzaamheid kan heel verloren maken. Toch wordt er mooi over geschreven in een gedicht van schrijfster Marion Spronk.

– Nieuws van de School voor Vrije Haptonomie

– Stichting Kenniscentrum Haptonomie Hapsis Utrecht