Eline Hoffman, ‘DE POSITIEVE INVLOED VAN MUZIEK OP STRESS’, https://www.hetkanwel.net/2017/12/14/de-positieve-invloed-van-muziek-op-stress/, Hetkanwel (14 DECEMBER, 2017)

Niet alleen op stress

Neuroplasticiteit is het vermogen van het brein om zich continu aan te passen en zich opnieuw te organiseren. Hierdoor blijft het brein gezond en vitaal. Het maken van en luisteren naar muziek bevordert de neuroplasticiteit en heeft daarom een belangrijke rol in de behandeling van stress- en burn-outklachten. (…) Muziek lijkt niet alleen op stress een positieve uitwerking te hebben. (…) Muziek kan onder andere leiden tot het vrijmaken van endorfine en andere stoffen, die belangrijk zijn voor een geluksgevoel. Daarnaast kan muziek nitric oxide vrijmaken, het stofje dat zorgt voor vaatverwijding, waardoor muziek de bloeddruk kan verlagen.