Notities voor de haptonomie en de bewegingswetenschappen uit ‘Beminnen’ (2018) van filosofe Marli Huijer

Leestijd ruim 2 minuten of luister via HaptonomieNet

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/543042087″ params=”color=#ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true&visual=true” width=”100%” height=”300″ iframe=”true” /]

Filosofe Marli Huijer werkt in ‘Beminnen’ toe naar een antwoord op de vraag of in deze tijd een nieuwe seksuele moraal noodzakelijk lijkt. In de afgelopen tijd kenmerkt seksualiteit zich door etikettering van de vormen waarmee aan seks wordt gedaan. Dit zou misschien goed werken voor de emancipatie van verschillende seksuele voorkeuren maar etikettering werkt onvrijheid in de hand. We worden namelijk geacht onze seksuele voorkeuren aan anderen bekend te maken waarna we moeten voldoen aan een gewenst gedrag dat eveneens door anderen bepaald is.

Door Leander Tijdhof

Seks: van daad tot spreken

Onze seksualiteit is in de afgelopen paar eeuwen veranderd van een gewone daad tot iets waarover we eerst moeten spreken. Die openheid, die nu vanzelfsprekend is, kan ons doen vergeten dat er economische redenen zijn om op die manier met seksualiteit om te gaan. Seks maakt immers – ook – deel uit van een vrije markt van vraag en aanbod. Onder druk van het spreken over en de markt van seks zijn ons aangemeten identiteiten een gareel geworden. Ze houden ons waar ze zijn en daarmee komt onze vrijheid in het geding.

Beminnen is een positieve vrijheid

Seksuele vrijheid is in de vorige eeuw vooral een zaak geweest van vrouwen- en homobewegingen. Door de emancipatie is seksuele vrijheid een vanzelfsprekend recht geworden. De overheid dient dit recht – van bovenaf – te garanderen. De vraag die daarbij ontstaat is of vrijheid van bovenaf opgelegd kan worden. Enerzijds, zo haalt Huijer filosoof Berlin aan, kennen we deze negatieve vrijheid die door de buitenwereld enigszins wordt afgedwongen. Anderzijds is er positieve vrijheid waarin we optimaal meester over onszelf zijn. Beminnen heeft met positieve vrijheid te maken.

Bekentenissen beperken aanraking en vrijheid

In deze tijd worden we voortdurend gedwongen om door etikettering identiteiten aan te nemen. Identiteiten zorgen ervoor dat aanraking minder gewoon wordt omdat die in deze tijd meteen iets zegt over wat je bent. Door de identificatiedwang raken vrijheid en aanraken steeds verder begrensd. De onvrijheid die uit de begrenzing voortvloeit kan worden tegengegaan door te stoppen met het doen van bekentenissen.

Openstellen leidt tot beminnen

Terughoudendheid bij bekentenissen, waarmee vastgelegd wordt wat je bent en in het verlengde ervan al dan niet hardop oordelen over anderen, geeft vrijheid om nieuwe vormen te ontdekken van beminnen. Voorwaarde om die vormen van beminnen te kunnen ontdekken is ons openstellen voor contact. In die openstelling, het beminnen, ligt niet vooraf al vast wie of wat je bent en wat individuele keuzen zijn. In de liefde gaat het immers niet om ‘ik’ maar om elkaar.

Literatuur

Marli Huijer, ‘Beminnen – nieuw licht op seksuele vrijheid’, Ambo|Anthos Amsterdam, 2018

Dankzegging

Dank aan Tsjerk Holtrop, ontwerp.

Annotatie

Drs. Leander P. Tijdhof, ‘De positieve vrijheid van openstellen, beminnen en aanraken’, http://haptonomiehaptotherapie.com/2018/11/24/de-positieve-vrijheid-van-openstellen-beminnen-en-aanraken/, Kennisweb haptonomie, Stichting Kenniscentrum Haptonomie Hapsis Utrecht (24 november 2018)