Welmoed Vlieger, ‘De schreeuwende behoefte aan innerlijkheid en oprechtheid’, https://www.trouw.nl/religie-filosofie/de-schreeuwende-behoefte-aan-innerlijkheid-en-oprechtheid~b854b885/, Trouw (19 november 2019)

Onze wereld wordt getekend door een existentiële leegte, met polarisatie, desoriëntatie en morele ademnood tot gevolg. Door het gebrek aan de ervaring van een bredere zin en betekenis krijgen de mensen en gebeurtenissen al snel een instrumenteel karakter: wat betekenen ze voor mijn leven, mijn identiteit, mijn ­partij of project? (…) Er is een schreeuwende behoefte aan innerlijkheid en oprechtheid. (…) De tendens van de laatste honderd jaar om de innerlijke, subjectieve kant van de mens als ondergeschikt aan de rede te zien, is volgens mij niet alleen onterecht, maar ook riskant.