Denise Robbesom, ‘De tien beste ideeën van filosoof Harry Kunneman’, https://www.linkedin.com/pulse/de-tien-beste-idee%C3%ABn-van-filosoof-harry-kunneman-denise-robbesom, LinkedIn, Pulse (10 apr. 2019)

Afbraak van theemutscultuur

Het dikke-ik verwijst naar lomp gedrag, anderen opzij duwen, alleen voor je eigen belangen opkomen en je niet bekommeren om het lot van anderen. In zijn boek Voorbij het dikke-ik stelt Kunneman dat het dikke-ik een verontrustende uitvergroting is van het ideaal van vrijheid en autonomie. (…) In de oude theemutscultuur werd je identiteit gevormd door de groep of de traditie waartoe je behoorde en de normen die daarmee verbonden waren. De theemutscultuur werd afgebroken in naam van vrijheid en autonomie. (…) In plaats van de theemutscultuur ontstond het walkman-ego. Individuen raakten aangesloten op een mondiale consumptiecultuur waarin persoonlijke keuzes en individuele vrijheid centraal stonden. (…) De afbraak van de theemutscultuur zorgde voor vrijheid, maar ook voor het wegvallen van de antwoorden op trage vragen vanuit de tradities. Trage vragen zijn levensvragen. (…) Het werken aan trage vragen wordt steeds minder begeleid vanuit de tradities. Daarom is professionele begeleiding van levensvragen van groot belang. (…) Kunneman bevordert het reflecteren op deze vragen en de uitwisseling van de morele kennis die daaruit ontstaat.

Boek

‘Werken aan trage vragen.’ De woorden van Harry Kunneman, ISVW Uitgevers, 2017. Auteur: Denise Robbesom