Fokke Obbema, ‘Denken is oppervlakkig, voelen brengt je naar je ziel’, https://www.volkskrant.nl/mensen/denken-is-oppervlakkig-voelen-brengt-je-naar-je-ziel~b8287771/, de Volkskrant (22 april 2019)

Voelen leidt tot het ware leven

Op 97-jarige leeftijd heeft Johannes Witteveen vrijwel alle leden overleefd van de twee naoorlogse kabinetten waar hij als VVD-minister van Financiën deel van uitmaakte. (…) Witteveen is in zijn lange leven altijd méér dan politicus en econoom geweest. (…) Het soefisme wil verbinden, maar schuwt het overtuigen van anderen – andere religieuze opvattingen dienen altijd te worden gerespecteerd. (…) Voortdurend ons bewust zijn dat we in die prachtige schepping verkeren en beseffen dat daarin een goddelijke geest werkt, dat is de zin. Die geest kunnen we herkennen aan alle schoonheid, die vormt de uitdrukking ervan. Als mens kun je zelf ook iets van die schoonheid uitdrukken. (…) De vooruitgang kunnen we vooral zien bij die mensen die werkelijk tot dit bewustzijn zijn gekomen. (…) We zien altijd maar een klein stukje van het geheel. (…) Mijn vriendelijke aard heeft enkele keren de overhand gekregen, waardoor ik sommigen te veel ruimte heb gegeven. (…) Mensen hebben geen behoefte aan dogma’s. Wat hen wel raakt, is beleving. (…) Met ons denken willen we dat helder krijgen, maar dat werkt niet. (…) Denken is oppervlakkig. Voelen gaat veel dieper, dat dringt door tot in je ziel. En dat is het ware ­leven. (…) Contact moeten we voortdurend pogen te vinden.

Zoeknaam

Johan Witteveen