‘Depressieve jongeren zoeken te laat hulp’, http://www.uu.nl/nieuws/depressieve-jongeren-zoeken-te-laat-hulp, Universiteit Utrecht (15 april 2016).

Veerkracht

Opvallend en hoopgevend (…) is de veerkracht (…) bij jongeren (…). Zo leidde een verpletterende ervaring als het verliezen van een van de ouders gedurende de jeugd, niet tot een groter aantal psychiatrische diagnoses tijdens de volwassenheid. (…) Een belangrijke bevinding: daarmee toont de studie aan dat het onnodig is om het kind na de dood van een ouder te bestempelen als een toekomstige psychiatrisch patiënt.