Redactie, ‘Depressiviteit na bevalling witte vlek in zorgland’, https://www.vakbladvroeg.nl/depressiviteit-na-bevalling-witte-vlek-in-zorgland/, Vakblad Vroeg (25 juni 2019)

Postpartum depressie

Maar liefst tien procent van de vrouwen voelt zich depressief of erg angstig na een bevalling. (…) Postpartum depressie is de meest voorkomende complicatie rond zwangerschap en bevalling. (…) Omdat er in de periode rond een bevalling (…) zoveel gebeurt, slaat de balans sneller negatief uit dan in andere periodes van je leven. (…) Een moeder die dit overkomt voelt zich extreem somber, leeg, verdrietig en angstig. Tegelijkertijd heeft ze een kindje gekregen waarvan ze weliswaar weet dat ze er veel van houdt, maar dat op dat moment niet zo voelt. (…) Voor professionals rond zo’n gezin is het niet alleen moeilijk om dit goed te zien, maar ook om dan op de juiste manier daarop te reageren. (…) Hoe eerder je erbij bent, hoe minder lang deze moeilijke periode duurt en hoe minder schadelijk het dus ook voor het kindje is.

Zoeknaam

Anne Marleen Meulink