Antjie Krog, ‘Deze Afrikaanse filosofie inspireert tot een nieuwe soort verbondenheid’, https://decorrespondent.nl/7067/deze-afrikaanse-filosofie-inspireert-tot-een-nieuwe-soort-verbondenheid/2618882103948-baffcf96, de Correspondent (15 juli 2017)

Ubuntu

Eén van de hardnekkigste mythes van de westerse wereld is het idee dat elk individu vrij, uniek en autonoom is. We zijn geobsedeerd door het individu. (…) Een verankerd persoon reageert anders dan iemand die zichzelf op de eerste plaats beschouwt als een individu. (…) Volgens deskundigen begint (…) gemeenschapszin met de volledige aanvaarding van een ondeelbare onderlinge verbondenheid. Iets wat sterker is dan empathie: een manier van zijn, van persoonsvorming door en samen met anderen. (…) Menselijkheid is niet iets wat je in je eentje kunt hebben, het is iets wat verleend wordt aan jou en alle andere mensen. (…) Deze onderlinge verbondenheid-die-leidt-tot-eenheid – of Ubuntu, zoals het oorspronkelijk wordt genoemd – is daarom meer dan het theoretische idee dat alles in de wereld met elkaar verbonden is: het is het mentale en fysieke besef dat iemand alleen kan worden wie hij is door de volledigheid of eenheid van alles om hem of haar heen – zowel in tastbare als in metafysische zin. Dit is alleen te bereiken door en met anderen, inclusief onze voorouders en de kosmos. (…) Als je Ubuntu uitlegt aan de hand van de de ideeën van filosoof Emmanuel Levinas over de ethiek van verantwoordelijkheid (…) dan bepaalt Ubuntu hoe de relatie tot de ander een voorwaarde is voor de totstandkoming van het zelf. (…) Als we een begin willen maken met leven volgens Ubuntu, moeten we de belemmerende houding van de westerse filosofie minimaliseren, met zijn totale focus op het individu. Hoe briljant westerse filosofen ook mogen formuleren, hoe raak Levinas ook het ethische antwoord van het zelf omschrijft: we moeten veel van dit soort dingen achter ons laten aangezien ze de eeuwige westerse binariteit versterken, het Ik en Jij, de Jij als de Ander.