Anoek Nuyens, ‘Deze filosoof beschrijft ‘de vernegering’ van de mens (ja, dat lees je goed)’, https://decorrespondent.nl/4492/Deze-filosoof-beschrijft-de-vernegering-van-de-mens-ja-dat-lees-je-goed/115129960-bbb2d2b3, de Correspondent (14 mei 2016).

Menselijk mens

Wat verloren gaat is het menselijke van de mens, wat ervoor in de plaats komt, is iets wat Mbembe koppelt aan de term ‘Neger’: een mens die de status krijgt van een ding. (…) In de eenentwintigste eeuw, is er sprake van een steeds groter groeiende groep mensen die niet noodzakelijk zwart zijn, maar wel als Neger behandeld worden in plaats van als mens. (…) De Neger van de eenentwintigste eeuw is minder goed zichtbaar, maar manifesteert zich in een steeds groter groeiende overbodige massa die aan haar lot wordt overgelaten omdat ze nauwelijks meer nodig is voor het functioneren van het kapitaal. (…) Door deze ontwikkeling ontstaat er psychisch leed. (…) De paradox van deze tijd is dat we wel beseffen dat we zo niet verder kunnen, maar dat we er niet in slagen fundamentele actie te ondernemen.