Lynn Berger, ‘Deze is voor de thuisblijvers’, https://decorrespondent.nl/11165/deze-is-voor-de-thuisblijvers/4137515026260-17832b13, De Correspondent (24 april 2020)

Thuis is niet alleen een plek, (..) het is ook een idee, een gevoel en een ervaring. (…) Wanneer ben je thuis? (…) Net als het Engelse ‘home’ (en bijvoorbeeld het Zweedse ‘hemma’ en het Duitse ‘heim’, verwijst ‘thuis’ niet alleen naar een plek, maar ook naar een toestand. ‘Thuis’ is zowel objectief als subjectief, een bouwwerk én een gevoel. (…) Thuis als een baken van rust, intimiteit en geborgenheid, heeft een keerzijde. Datzelfde ‘thuis’ kan immers benauwdheid met zich meebrengen, en isolement, een gebrek aan vrijheid. (…) Thuis is een plek (…) waar persoonlijke idealen een uiterlijke vorm krijgen of persoonlijke tekortkomingen aan het licht komen. (…) Wonen is hinken op twee gedachten: als je onderdak gevonden hebt, krijg je het na verloop van tijd toch benauwd en ga je verlangen naar de buitenlucht en eenmaal buiten ga je op den duur toch weer verlangen naar de geborgenheid van je huis, van thuis. (…) Mensen (…) worden beheerst door middelpuntvliedende én middelpuntzoekende krachten. (…) ‘Thuis’ is dus pas een ‘thuis’ als je er weg kan gaan.