Matthijs Steeneveld, ‘Dit is hoe veerkracht je beschermt tegen een burn-out’, https://www.brainwash.nl/optimisme-hoop-veerkracht-en-zelfvertrouwen/dit-is-hoe-veerkracht-je-beschermt-tegen-een-burn-out, Brainwash – Human, The School of Life (november 2017)

Sterker uit komen

Veerkracht is de positieve eigenschap die je helpt om met stressvolle situaties om te gaan. (…) Veerkracht is de vaardigheid om bij tegenslag weer terug te veren en er misschien zelfs sterker uit te komen. (…) De kunst van veerkracht is dat je niet alleen gepast verdriet en boosheid hebt, maar ook verder kijkt. (…) Veerkracht is een waardevolle eigenschap die je kunt zien als een buffer. (…) Je hoeft (…) niet opeens alles te veranderen om veerkrachtig te worden.