‘Duurzaam herstel anorexia vereist beter zelfbegrip en autonomie’, https://www.mijngezondheidsgids.nl/duurzaam-herstel-anorexia-vereist-beter-zelfbegrip-autonomie/, Mijn Gezondheidsgids, Pulse Media Online (mei 31, 2018)

Onveilige gehechtheid

De obsessie met eten en gewicht hangt mogelijk samen met onveilige gehechtheid en een beperkt vermogen tot mentaliseren. Een onveilige gehechtheidsstijl kenmerkt zich door moeite om emotionele gebeurtenissen te hanteren. Goed mentaliseren houdt in dat je je een redelijk correcte voorstelling kunt maken van wat er in jezelf en anderen omgaat. (…) Om van gestoord eetgedrag en gewichtsobsessie af te komen, is het wenselijk om in de behandeling te werken aan verbetering van mentaliseren en meer autonomie.

Zoeknaam

Greet Kuipers