Welkom op deze webpagina van Stichting Kenniscentrum Haptonomie Hapsis Utrecht. Hier vindt u informatie over de stichting.

Doel

De Stichting Kenniscentrum Haptonomie Hapsis Utrecht heeft onder meer het versterken van inzichten in haptonomie in de meest brede zin tot doel waaronder wordt begrepen het bevorderen van educatieve en onderzoeksactiviteiten vanuit haptotherapie en daaraan grenzende disciplines.

Projecten

De projecten van Stichting Kenniscentrum Haptonomie Hapsis Utrecht bestaan momenteel uit het beheer van een kennisweb, het beheer van een bibliotheek, het genereren van casuïstiek ten behoeve van gegevens voor onderzoek, het doen aan publieksvoorlichting, het verzorgen van passend onderwijs en het onderhouden van beroepsnetwerken voor haptotherapeuten. Hieronder volgt informatie over verschillende projecten.

Kennisweb haptonomie

Op het Kennisweb haptonomie is informatie te vinden over en voor haptonomie. Inzendingen voor het Kennisweb haptonomie onder naams- en/of praktijkvermelding zijn welkom voor beoordeling en eventuele plaatsing. Er worden geen artikelen gekocht.

Bibliotheek in Utrecht

Onze bibliotheek is gevestigd in de stad Utrecht. Aanwinsten van de bibliotheek worden vermeld in ons Kennisweb haptonomie. Daarop zit een zoekmogelijkheid. Contact: KcHaptonomie@gmail.com.

Budget haptotherapie

Budget haptotherapie is een formule waarmee met casuïstiek gegevens voor onderzoek worden gegenereerd ten behoeve van een verdere ontwikkeling van de haptonomie. Omdat cliënten meedoen aan onderzoek betalen zij zeker eenderde minder van een gemiddelde prijs per consult. Gegevens uit onderzoeksconsulten worden uiteraard geanonimiseerd verwerkt. Contact: KcHaptonomie@gmail.com.

Publieksvoorlichting haptonomie

Medewerkers worden regelmatig uitgenodigd voor lezingen en interviews. Meestal worden zij uitgenodigd in het kader van opleidingsactiviteiten en soms gaat het om journalistieke interviews. Wij werken er in beginsel graag aan mee en denken altijd mee. Contact: KcHaptonomie@gmail.com.

School voor Vrije Haptonomie (SvVH)

De School voor Vrije Haptonomie (SvVH) verzorgt sinds 3 april 2008 passend onderwijs in massage, haptonomie en haptotherapie. De SvVH is een school door ontmoeting tussen mensen die samen leeractiviteiten ter hand nemen. Het Nederlandse woord ‘school’ is afgeleid van de Griekse term ‘Scholè’ die onder andere staat voor ‘vrije ruimte’. Scholing houdt het gebruikmaken van deze ruimte in.

SvVH Netwerk van Haptotherapeuten

Het SvVH Netwerk van Haptotherapeuten is een systeem voor permanente educatie van therapeuten met bijeenkomsten en andere vormen van uitwisseling. Deelnemende geregistreerde haptotherapeuten zijn onder andere oud-studenten van de School voor Vrije Haptonomie (SvVH) met een akte voor haptotherapie.

Praktijken voor haptotherapie Levinas

In Levinas haptotherapie delen zelfstandig gevestigde behandelaars een zienswijze waarin zij willen uitgaan van de ander. De toegankelijkheid van zorg voor cliënten staat bij deze behandelaars voorop. De naam van dit project verwijst naar filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995).

HaptonomieNet

Internetkrant HaptonomieNet informeert over haptonomie, haptotherapie en andere bewegingswetenschappen met aanverwante onderwerpen en gebeurtenissen. De krant verschijnt onregelmatig en wordt gratis via e-mail verstuurd.

Beeldmerk

Het logo van Stichting Hapsis Utrecht met als titel ‘Vanuit en naar de basis’ werd in januari 2015 gemaakt door kunstenaar Jan Pijpker.

nwkchapsis

Jan heeft van oorsprong een technische opleiding. Daarnaast volgde hij de opleidingen Genezend Tekenen en Mandala Tekenen. Sinds eind jaren tachtig geeft hij cursus in mandala tekenen. Geleidelijk aan ervoer Jan Pijpker deze vorm als te beperkt. Zodoende ging hij op zoek en volgde diverse cursussen op spiritueel gebied. Jan kwam in aanraking met verschillende vormen van tekenen die in diverse culturen van oudsher bestaan en werd hierin geschoold. Naast zijn kunstenaarschap, dat zich inmiddels zeer divers heeft ontwikkeld, geeft Jan de cursus ‘Cultuurhistorisch tekenen als spiegeling van je wezen’ aan The school of New Directions te Gieten.

Ambassade

De ambassadeur ondersteunt de Stichting Kenniscentrum Haptonomie Hapsis Utrecht in het kader van externe betrekkingen. De heer R. Damen is sinds 30 oktober 2016 ambassadeur.

Bestuur

Hieronder staat de samenstelling van het bestuur van Stichting Kenniscentrum Haptonomie Hapsis Utrecht vermeld.

– De heer drs. Leander P. Tijdhof, voorzitter
– Mevrouw drs. Arlette M. van der Kleij, secretaris en penningmeester
– De heer Willem (W.T.E.) Beijer, bestuurslid
– De heer ir. René J. Spronk, bestuurslid
– De heer Jan Willem Zuilhof, bestuurslid

Onze projecten hebben eigen contactgegevens die op de afzonderlijke websites of bij de projectbeschrijvingen vermeld staan. Hieronder staan de gegevens voor de bereikbaarheid van het bestuur van de stichting.

Adres: Eemstraat 7, 3522 SN Utrecht
Mail: KcHaptonomie@gmail.com
Telefoon: 06-16022909

KvK 62755072

Vrienden

Barst! KeramiekDe Raadgever Intradiensten bv, Doets Design, Het Zilveren Woord, Kantoor Vreugdenhil, Notariaat Zuidlaren, Praktijk Leander Tijdhof, Stichting About Your LifeStichting Komt het Zien!, StudiofabriekThe school of New Directions, Tsjerk Holtrop – ontwerp, Uitgeverij de Wilg

Doneren

Helpt u mee om projecten van de Stichting Kenniscentrum Haptonomie Hapsis Utrecht mogelijk te blijven maken? We zijn met elke steun blij. Maak uw donatie over naar rekeningnummer

NL30 SNSB 0908 2672 66

van Stichting Kenniscentrum Haptonomie Hapsis Utrecht onder vermelding van ‘Donatie’. De stichting gebruikt donaties helemaal voor investeringen in de projecten. Alvast hartelijk dank.

Geschiedenis

Geboren uit een samenwerkingsverband van de praktijken van Corrie Holtman in Jorwerd (Jorwert) en Leander Tijdhof in Utrecht startte de eerste werkzaamheden voor de Stichting Kenniscentrum Haptonomie Hapsis Utrecht op 4 december 2014. De stichting verklaarde zich op die datum in oprichting als een kenniscentrum voor haptonomie om te onderzoeken, daarvan het goede te behouden en het goede om te zetten in behandel- en educatieve vormen. Op 26 februari 2015 werd de Stichting Kenniscentrum Haptonomie Hapsis Utrecht, kortweg Stichting Hapsis Utrecht, in Zuidlaren opgericht.