Manik Djelantik, ‘Een beter begrip van traumatische rouw’, https://www.dejongepsychiater.nl/onderzoek/promoties/1271-een-beter-begrip-van-traumatische-rouw, Stichting de Jonge Psychiater (20 februari 2020)

Onderzoek naar psychische klachten bij nabestaanden richt zich meestal op een van de volgende drie psychische stoornissen: de persisterende complexe rouwstoornis, de posttraumatische stressstoornis en depressie. De samenhang tussen symptomen van deze drie psychische stoornissen in individuen was echter nog weinig onderzocht. (…) Dit proefschrift heeft (…) laten zien dat bij complexe vraagstukken, zoals co-morbiditeit van psychische klachten bij nabestaanden, het nuttiger kan zijn om te focussen op symptomen, dan op gehele psychische stoornissen. Professionals en onderzoekers zouden meer rekening moeten houden met persisterende complexe rouwklachten, wanneer zij werken met mensen die trauma en verlies hebben meegemaakt.