Ernst-Jan Pfauth, ‘Een betere wereld begint bij je dankbare zelf’, https://decorrespondent.nl/8130/een-betere-wereld-begint-bij-je-dankbare-zelf/3012807627720-fe4498b6, De Correspondent (5 april 2018)

Ecomotivatie

Een dankbare levenshouding heeft de potentie om ons van egomane piekeraars te veranderen in behulpzame doeners. (…) Een ecomotivatie is een ‘zelfoverstijgend perspectief’, waarbij we niet alleen aan onze eigen behoeften denken, maar er ook op gericht zijn goede omstandigheden voor anderen te creëren. (…) Wie dankbaarheid ervaart, is geneigd andermans gedrag positiever te interpreteren. (…) Met een aantal terugkerende oefeningen kun je jezelf een dankbare houding aanleren. (…) Ze groeien hopelijk uit tot gewoontes, en zorgen er zo voor dat je een meer dankbare levenshouding krijgt.