Maren Wilkeshuis, ‘Een bewuste ontspannen zwangerschap en een kalme geboorte is voor iedereen mogelijk.’, https://oudersnatuurlijk.nl/bewuste-ontspannen-zwangerschap/, Ouders Natuurlijk (bezocht op 18 maart 2019)

Alles bewust

Onderzoek uit de prenatale psychologie wijst uit dat een kind in de baarmoeder alles bewust beleeft. Het kind staat in nauw contact met de moeder zowel fysiek als mentaal/emotioneel en energetisch. Het kind staat ook in contact met de vader en de omgeving. (…) Hoe de ouders omgaan met zichzelf, stress en elkaar wordt dus al heel helder door het kind waargenomen.