Russell Cummins, ‘Een goed antwoord heeft een goede vraag nodig’, https://www.psychosenet.nl/goed-antwoord-goede-vraag-nodig/, Stichting Psychosenet (9 juni 2016)

Compleet mens

Werkelijk en welgemeend contact – professionele nabijheid – is de absolute voorwaarde voor het slagen van iedere benadering binnen de zorg. (…) Zo kwam ik op de term ‘valideren’. (…) Voor zorgverleners staat dit voor een methode waarin als het ware meebewogen wordt met boze en/of agressieve mensen (…) Uit de tijd dat ik zelf patiënt was, heb ik slechts één belangrijke motivatie als leidraad genomen: dat ik als mens gezien wilde worden, niet als casus, niet als ziektebeeld, niet als dossier, niet naar mijn (toen lage) status in de maatschappij, maar als compleet mens!