Christiaan van Os, ‘Een introverte leerling is een cadeau’, http://www.onderwijslessen.nl/didactiek/differentiatie/een-introverte-leerling-is-een-cadeau/, Onderwijslessen.nl (bezocht: 1 januari 2016).

Stigma

Deze leerling krijgt niet alleen weinig aandacht, maar heeft ook te maken met een sociaal stigma en vele ongegronde vooroordelen en opvattingen over hoe de introverte leerling in elkaar steekt. (…) Onze wereld lijkt op het oog voornamelijk (in)gericht op de behoeften van de extraverte persoon en daarmee wordt een grote groep helaas niet altijd gekend in hun behoeften.