Evelien Docherty, ‘Een knip zonder toestemming: waarom vergeten we de barende vrouw?’, https://www.trouw.nl/zorg/een-knip-zonder-toestemming-waarom-vergeten-we-de-barende-vrouw~b5543700/, Trouw (7 augustus 2020)

Onderzoeker Marit van der Pijl aan Midwifery Science Amsterdam UMC analyseerde honderden verhalen van vrouwen die zij in 2016 deelden in de campagne #genoeggezwegen, over negatieve ervaringen met de geboortezorg. (…) De analyse van Van der Pijl sluit aan op eerdere bevindingen binnen de geboortezorg waaruit blijkt dat 10 tot 20 procent van de vrouwen de bevalling, of delen ervan, als traumatisch ervaart. (…) Dit wordt vaak weggewuifd met een reactie als ‘Ach, je kind is gezond, dat is het belangrijkst’. (…) Verhalen zijn verbonden door een gevoel van machteloosheid. (…) Vrouwen voelden zich vaak niet gehoord of gesteund. (…) De geboorte van een kind is een sleutelmoment dat haar leven voorgoed verandert: het is noodzakelijk haar perspectief te horen. (…) De manier waarop een vrouw wordt bejegend door haar zorgverlener kan het verschil maken tussen een positieve of negatieve bevalervaring.