Marjolein Streur, ‘Een model voor ademtraining ter vermindering van chronische pijn’, https://www.psychfysio.nl/een-model-voor-ademtraining-ter-vermindering-van-chronische-pijn/, Psychfysio Opleidingen (bezocht op 30 november 2020)

Een van de meest gebruikte aanvullende therapieën voor de behandeling van rug-, nek- en gewrichtspijn (symptomen die ook veel voorkomen bij chronische wijdverbreide pijn) is ademhalingstherapie. Het beïnvloeden van de ademhalingsmechanismen lijkt een veelbelovende aanpak. (…) Pijn kan de oorzaak zijn van een verstoorde ademhaling, zoals hyperventilatie of het vasthouden van de adem. Dit heeft een sterke associatie met chronische lage rugpijn. Diepe ademhalingstechnieken hebben volgens sommige klinische studies een positief effect op de behandeling van acute pijn. Voor chronische pijn is dit nog niet goed vastgesteld.

Bron

Paccione, C. E. and H. B. Jacobsen (2019). “Motivational Non-directive Resonance Breathing as a Treatment for Chronic Widespread Pain.” Front Psychol 10: 1207