Mickey Steijaert, ‘Een ode aan de verveling: waarom het goed is af en toe niets te doen te hebben – Verloren moment? Laat de smartphone liggen’, https://www.volkskrant.nl/wetenschap/een-ode-aan-de-verveling-waarom-het-goed-is-af-en-toe-niets-te-doen-te-hebben~a4559606/, de Volkskrant (19 januari 2018)

Bore-out

Weinig mensen realiseren zich hoe zinvol verveling eigenlijk is. (…) Verveling treedt op wanneer je activiteit niet voldoet aan een natuurlijke behoefte aan prikkels. Dat is een signaal (…) om jezelf uit een zinloze routine te halen. (…) Dus kan verveling je motiveren om een zinvollere activiteit te ontplooien. (…) Zoals verveling onze vroege voorouders aanspoorde om op saaie momenten op zoek te gaan naar voedsel. (…) Mensen vinden het over het algemeen niet fijn om te gaan dagdromen. Je gaat over jezelf nadenken, aan introspectie doen. Dat kan confronterend zijn. (…) Waar bij de burn-out een overdaad aan werk en stress hun tol eisen, is bij een bore-out juist een overdaad aan verveling het probleem. Werknemers met een bore-out zijn lusteloos en ongemotiveerd, voelen zich niet uitgedaagd en hebben aan het eind van de dag het idee tóch veel te weinig te hebben gedaan.