Sofie Messeman, ‘Een verkwikkende kijk op het lichaam’, https://www.trouw.nl/religie-filosofie/een-verkwikkende-kijk-op-het-lichaam~bdff53dc/, Trouw (13 januari 2021)

Eenzijdige ‘geneeskundige’ benadering willen de auteurs doorbreken door andere visies op het lichaam naar voren te schuiven. Vrij centraal staat de Franse filosoof Maurice Merleau-Ponty, die uitging van de ervaring die we als mens van ons lichaam hebben. Die ervaring leert dat we niet zozeer een lichaam ‘hebben’, maar eerder een lichaam ‘zijn’. (…) De Oostenrijkse psychiater Paul Schilder biedt een interessante invalshoek. Hij bedacht het concept lichaamsbeeld om te verwijzen naar de perceptie die we zelf van ons lichaam hebben. (….) Vandaag heerst er een meer algemene, cultureel bepaalde onvrede met het lichaamsbeeld, omdat dit vaak niet overeenkomt met het heersende schoonheidsideaal. (…) De filosoof die bij uitstek veel over het lichaam heeft nagedacht, is Michel Foucault. Hij heeft een heel oeuvre bijeen geschreven over de disciplinering van lichamen. (…) Het is verkwikkend dat de geneeskundige, mechanische blik op het lichaam in dit boek wordt verruimd met andere, meer filosofische perspectieven.

Gegevens

Bernard Sabbe & Luc Braeckmans
De vele lichamen die we zijn. Medisch-wijsgerige verkenningen
Gompel & Svacina; 240 blz.

Bijgedragen door

Wim Laumans