Jasper van den Bovenkamp, ‘Een vroedvrouw kan ook een man zijn’, https://www.oneworld.nl/identiteit/een-midwife-kan-best-een-man-zijn/, Oneworld (05-07-2019)

Verhoudingen man/vrouw

Een steekproef van het Kohnstamm Instituut in 2014 leert dat slechts 5 procent van de gastouders man is. Een landelijke kwaliteitspeiling in 2012 voor de kinderopvang van nul- tot vierjarigen trekt de verhoudingen nog verder uit balans; volgens dit onderzoek zou nog geen 1 procent van de pedagogisch medewerkers man zijn. (…) Steeds minder mannen kiezen voor de klas. In het primaire onderwijs is het aandeel mannen zelfs gehalveerd sinds 1995. (…) Wat cijfers van het CBS over onderwijsdeelname in het schooljaar 2017/2018 laten zien: slechts 12 procent van de hbo-studenten verpleeg- of verloskunde, was een man. (…) Het woord ‘verloskundige’ heeft in Nederland een sterk vrouwelijke connotatie. Maar in het Engels is het nog erger;(…) ‘midwife’. Het Nivel telde op 1 januari 2016 in totaal 3.221 werkzame verloskundigen, onder wie slechts 38 mannen.