Cor Dol, ‘Eenzaamheid laat zich niet makkelijk vangen’, https://www.mijngezondheidsgids.nl/eenzaamheid-laat-zich-makkelijk-vangen/, Mijn Gezondheidsgids, Pulse Media Online (april 17, 2018)

Veranderingen

Eenzaamheid is een gevoel dat ons tot actie aanzet. (…) Eenzaamheid is vaak gerelateerd aan veranderingen in ons leven. (…) In de levens van pubers en jongeren verandert heel veel. Eenzaamheid komt in die groep dus ook vaker voor. Vaak is het tijdelijk en een signaal dat ze iets moeten veranderen in hun leven. In die zin helpt eenzaamheid hen met groeien. Voor ouderen geldt hetzelfde, eenzaamheid helpt bijvoorbeeld in het herordenen van het leven na een periode van rouw. (…) Niet iedereen kan het signaal eenzaamheid omzetten in een ontwikkeling. (…) Ten eerste kun je ‘actief copen’, ofwel actie ondernemen, bijvoorbeeld erop uitgaan en nieuwe mensen ontmoeten, contact opnemen met je bestaande netwerk of vrienden van vroeger benaderen. Ten tweede kun je ‘regulatief copen’, hierbij reguleer je jouw gevoelens van eenzaamheid, bijvoorbeeld door je verwachtingen van je omgeving bij te stellen, je eigen situatie met die van de buren te vergelijken. De derde manier van coping is ‘vermijden’. (…) Opmerkelijk is dat met name oudere mensen lijken te kiezen voor regulatieve coping. Dat komt niet overeen met het aanbod aan interventies dat we als maatschappij aanbieden. Deze zijn namelijk meer gericht op actieve coping.

Zoeknaam

Dr. Eric Schoenmakers (…) Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid (FHMG)