Brian Vesseur, ‘Eenzaamheid onder jongeren neemt toe door coronacrisis: ‘Twee of drie vrienden zou wel fijn zijn’, https://www.ad.nl/alphen/eenzaamheid-onder-jongeren-neemt-toe-door-coronacrisis-twee-of-drie-vrienden-zou-wel-fijn-zijn~a2b50b35/, AD (22-11-20)

Door corona raken ook steeds meer jongeren afgezonderd van de sociale wereld. Depressieve gevoelens komen naar boven. (…) Uit een onderzoek onder studenten van universiteiten door Caring Universities bleek dat meer dan de helft van alle studenten vaker eenzaam is door de pandemie. Vier op de tien studenten is somber geworden in ‘lockdown’. En 28 procent van de ondervraagden is bang geïsoleerd te raken van de buitenwereld.