‘Eindelijk verklaring voor chronische vermoeidheid’, http://www.newscientist.nl/blogs/eindelijk-verklaring-voor-chronische-vermoeidheid/, New Scientist (7 juli 2015).

CVS

Onderzoekers hebben een medicijn getest dat normaal gebruikt wordt om witte bloedcellen uit te schakelen bij mensen met lymfeklierkanker en reumatoïde artritis. Twee derde van de proefpersonen die het medicijn innamen, ervoer een sterke afname van CVS-symptomen en kende periodes van vitaliteit die voorheen ondenkbaar waren. (…) De ontdekking (…) duidt erop dat de symptomen veroorzaakt worden door antilichamen die het lichaam produceert om een infectie te bevechten.