Joke van Saane, ‘Emeritus hoogleraar Zorgethiek Frans Vosman overleden’, https://www.uvh.nl/actueel/nieuws/emeritus-hoogleraar-zorgethiek-frans-vosman-overleden, Universiteit voor Humanistiek, UvH (15 juni 2020)

Prof. dr. Frans Vosman werd in 2012 benoemd als hoogleraar Zorgethiek. De moraaltheologie en de filosofie leidden hem tot een promotie bij de Franse hoogleraar Louis Vereecke en hoogleraarschappen in Utrecht en Tilburg voordat hij aan de UvH werd verbonden als hoogleraar zorgethiek.