JAAP DE BERG, ‘Emmanuel Levinas 1906 – 1995’, http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2641247/1995/12/27/Emmanuel-Levinas-1906—1995.dhtml, TROUW.NL (27/12/95).

Ander

Niet het zijn staat in zijn filosofie centraal, maar het verantwoordelijk zijn. Anders gezegd: niet het ik of het subject, maar de ander, de mens tegenover mij. (…) Voor Levinas gold ‘dat de ander altijd belangrijker is dan ik’. Wat ik ben, wordt bepaald door de ander. (…) Verantwoordelijkheid is (…) een centrale notie in Levinas’ werk. Een van de voorwaarden daarvoor omschreef hij als ‘ethische raakbaarheid’, het vermogen om getroffen te worden door andermans ellende. Deze eigenschap komt uiteraard in conflict met een ander basiskenmerk van de mens: zijn egoïsme.

Link

Weblog artikelen en aanvullende informatie met betrekking tot het werk van filosoof Emmanuel Levinas.