Marjolein Streur, ‘Emotie-covariatie en psychologische flexibiliteit belangrijk bij chronische pijn’, https://www.psychfysio.nl/emotie-covariatie-en-psychologische-flexibiliteit-belangrijk-bij-chronische-pijn/, Psychfysio Opleidingen (bezocht op 25 maart 2021)

Emotie-covariatie kan omschreven worden als hoe mensen hun emoties reguleren als ze geconfronteerd worden met een interne of externe gebeurtenis. Het is een maat voor emotionele complexiteit en is gebaseerd op de variatie van negatieve en positieve emoties binnen een persoon. (…) Emotie-covariatie is significant voor het begrijpen van pijnervaring en psychologische onrust. (…) Psychologische flexibiliteit is de mogelijkheid om open, bewust en gefocust op het heden te zijn, en om gedrag vol te houden of aan te nemen dat past bij de eigen normen en waarden. (…) Uit deze studie blijkt dat er een trend is dat mensen die te maken hebben met hogere niveaus van pijn, meer moeite hebben om emoties te scheiden en toch positieve emoties te kunnen ervaren ondanks de negatieve emotie van pijn. Emotie-covariatie kan gezien worden als een belangrijk mechanisme voor mensen met chronische pijn en niet alleen als voorspeller voor de pijn, maar ook voor psychische onrust, en daarmee de reactie op stressoren.

Bron

Anna Goldbart, Ehud Bodner, Amit Shrira (2020). The role of emotion covariation and psychological flexibility in coping with chronic physical pain: an integrative model. Psychol Health. Nov 2;1-15.