Marjolein Streur, Peter van Burken (red.), ‘Emotieregulatie van belang bij ontwikkeling chronische pijn’, https://www.psychfysio.nl/emotieregulatie-van-belang-bij-ontwikkeling-chronische-pijn/, PsychFysio (bezocht op 26 oktober 2018)

Betere interventies

Onderzoek heeft aangetoond dat het trainen van een adequate emotieregulatie effectief is voor het behandelen van diverse psychologische of psychosociale problemen. (…) Het toevoegen van emotieregulatie aan onderzoeken van chronische pijn kan individuele verschillen beter helpen begrijpen, en kan leiden tot betere interventies bij chronische pijn.

Bron

Koechlin, H., Coakley, R., Schechter, N., Werner, C., Kossowsky, J.(2018). The role of emotion regulation in chronic pain: A systematic literature review. J Psychosom Res. 2018 Apr;107:38-45