Marjon Bohré, ‘Emoties? dat doe je maar thuis’, https://marjonbohre.nl/emoties-dat-doe-je-maar-thuis/, Marjon Bohré (bezocht op 26 januari 2020)

Hier zijn drie redenen waarom emoties op het werk ruimte moeten krijgen. (…) Emoties gedragen zich als peuters. Als ze aandacht willen en ze krijgen het niet, dan gaan ze dreinen. (…) Ze vragen energie. En hoe langer het duurt voor je ze aandacht geeft, hoe meer energie het kost. (…) Emoties geven nuttige informatie. Ze vertellen ons wat er gaande is in onze wereld en wat we nodig hebben. (…) Emoties geven zin aan het menselijk leven. Een leven zonder emotie is vlak en kleurloos. (…) De reden waarom we emoties zo lastig vinden is dat we ze soms een andere plek geven dan ze moeten innemen. (…) Als we de emotie zien als informatie kunnen we vervolgens een keus maken hoe we daarop willen reageren. (…) Ruimte geven aan emoties betekent gewaar worden wat er speelt bij jezelf en bij de ander. Dat zien als informatie en op basis daarvan acties ondernemen die je in de gewenste richting sturen.