Marjon Bohré, ‘Emoties? Dat doe je maar thuis!’, https://www.linkedin.com/pulse/emoties-dat-doe-je-maar-thuis-marjon-bohr%C3%A9/, LinkedIn, Pulse (31 oktober 2018)

Emoties als peuters

Emoties laten zich niet zomaar wegdrukken. En eigenlijk moeten we dat ook niet willen. (…) Emoties gedragen zich als peuters. Als ze aandacht willen en ze krijgen het niet, dan gaan ze dreinen. Ze hangen aan je broekspijp. (…) Hoe langer het duurt voor je ze aandacht geeft, hoe meer energie het kost. Dat vertaalt zich in innerlijke dialogen die afleiden van het gesprek met anderen. (…) Emoties geven nuttige informatie. Ze vertellen ons wat er gaande is in onze wereld en wat we nodig hebben. (…) Emoties geven zin aan het menselijk leven. (…) Emoties zijn geen richtlijnen of kaders. Ze schrijven niet voor wat we moeten doen of hoe we ons moeten gedragen. (…) Ruimte geven aan emoties betekent gewaar worden wat er speelt bij jezelf en bij de ander. Dat zien als informatie en op basis daarvan acties ondernemen die je in de gewenste richting sturen.