Marjolein Streur, Peter van Burken (red.), ‘Emoties zijn af te lezen aan manier van bewegen’, https://www.psychfysio.nl/emoties-af-te-lezen-aan-manier-van-bewegen/, Psychfysio opleidingen (bezocht op 5 maart 2020)

Dat gezichtsuitdrukkingen informatie geven over emoties is bekend. De interpretatie van gezichtsuitdrukkingen gebeurt automatisch en staat los van iemands culturele achtergrond. Vanuit deze bevindingen is de hypothese gevormd dat emoties ook afgelezen kunnen worden aan expressies en bewegingen van het hele lichaam, los van de gezichtsuitdrukking. Dit is inmiddels in verschillende studies aangetoond, bijvoorbeeld bij topsporters. (…) De combinatie van lichaamshouding en gezichtsuitdrukking geeft daarbij ook informatie over de intensiteit van de emotie, meer dan gezichtsuitdrukking alleen. (…) Specifieke emoties blijken samen te gaan met specifieke houdings- en bewegingspatronen. (…) Een van de manieren om lichaamshoudingen- en bewegingen te analyseren is door middel van de Laban Movement Analysis (LMA). (…) Resultaten van dit onderzoek laten zien aan de hand van bewegingen van mensen emoties kunnen worden herkend, zelfs als degene die beweegt die emotie niet voelt. Volgens de onderzoekers heeft dit mogelijk te maken met de activatie van spiegelneuronen bij het observeren van bepaalde bewegingen, waardoor de bijbehorende emotie wordt opgeroepen. Specifieke componenten van bewegingen blijken belangrijk bij de herkenning van de emoties, onafhankelijk van de gezichtsuitdrukking.