Marjolein Streur, ‘Emotioneel gewaarzijn en expressie therapie veelbelovend bij chronische pijn’, https://www.psychfysio.nl/emotioneel-gewaarzijn-en-expressie-therapie-veelbelovend-bij-chronische-pijn/, Psychfysio Opleidingen (bezocht op 8 oktober 2020)

De meest gebruikte psychologische interventies voor chronische pijn zijn cognitieve gedragstherapie en acceptatie en mindfulness-gerichte therapieën. Deze therapieën gaan niet direct in op het trauma of het conflict dat ten grondslag ligt aan de primaire pijn. Dat is werkzaam, maar er is meer mogelijk dan alleen maar mindful accepteren. De onderzoekers van deze studie stellen dat het juist wel belangrijk is om psychologische risicofactoren (psychotrauma en conflicten) vast te stellen en aan te pakken om de pijn te beïnvloeden. (…) Om deze risicofactoren vast te stellen en mogelijk pijn te verminderen, ontwikkelden de auteurs van dit onderzoek een emotioneel gewaarzijn en expressie therapie (Emotional Awareness and Expression Therapy: EAET). (…) Onderzoeken laten zien dat emotioneel gewaarzijn en expressie therapie (EAET) een effectieve behandeling is om pijn en andere somatische symptomen te verminderen bij mensen met chronische primaire pijn. In de onderzoeken blijkt de vermindering van de ernst van de pijnklachten robuust te zijn.