Mieke Zijlmans, ‘Empathische dokters voeren betere slechtnieuwsgesprekken. ‘Hét moment waarop je als arts het verschil kunt maken’, https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/empathische-dokters-voeren-betere-slechtnieuwsgesprekken-het-moment-waarop-je-als-arts-het-verschil-kunt-maken~b0ae2acd/, De Volkskrant (25 augustus 2020)

Hoe empathischer dokters zijn, hoe meer mensen onthouden van wat ze zeggen. (…) Belangrijk is dat artsen zich gedragen alsof ze alle tijd hebben: ga zitten in plaats van te blijven staan. Veel artsen denken dat zitten te veel tijd kost, maar die gesprekken duren juist geregeld korter, terwijl de patiënt ze als prettiger ervaart. (…) Veel klachten in de medische zorg gaan juist over de communicatie.