Ger Groot, ‘Er heerst een vreemde pedofobie, waarin kinderen alleen nog maar als lastig worden ervaren’, https://www.trouw.nl/opinie/er-heerst-een-vreemde-pedofobie-waarin-kinderen-alleen-nog-maar-als-lastig-worden-ervaren~a4cb1161/, Trouw (28 juli 2018)

Privatisering

Brede sociale inbedding van de opvoeding bestaat niet meer. (…) De opvoeding is geprivatiseerd geraakt. (…) De vanzelfsprekendheid waarmee ooit de generaties door elkaar heen liepen heeft het moeten afleggen een vreemde pedofobie, waarin kinderen alleen nog maar als lastig worden ervaren. (…) Mij lijkt het getuigen van een verontrustend verval van gemeenschapszin. De maatschappij wordt ingeruild voor een comfort-zone naar de particuliere wensen van het individu, gespiegeld in de comfort-zone van het ouderlijk gezag dat ook van zijn kant geen inmenging duldt. (…) Een samenleving die openlijk schreeuwt om diversiteit bindt deze in de persoonlijke sfeer in tot het comfort van gelijken onder elkaar – en houdt daarmee uiteindelijk op een samenleving te zijn.