Jeroen Kloet, ‘Ervaringsdeskundigen: vertalers van het onbenoembare’, https://www.psychosenet.nl/ervaringsdeskundigen-vertalers-van-onbenoembare/, Psychosenet.nl (16 maart 2018)

(H)erkenning

Mensen met ervaringen op het vlak van psychische kwetsbaarheid, en dat zijn er nogal wat als we de getallen mogen geloven, wéten hoe het is als de ziel afdaalt naar plaatsen waarvan je het bestaan niet kende. (…) Het is moeilijk voorstelbaar voor degenen die het niet kennen hoe waardevol het kan zijn als je gehoord en gezien wordt in je leed middels (h)erkenning. (…) Het in leren zetten van deze kennis is zeker een kunst op zich, waarvan ik hoop dat dit zich verder mag verspreiden.