‘Ervaringskennis professionals draagt bij aan betere geestelijke gezondheidszorg’, https://www.hu.nl/ervaringskennis-professionals-draagt-bij-aan-betere-geestelijke-gezondheidszorg, Hogeschool Utrecht (8 februari 2019)

Minder taboe

We moeten af van het stigma op psychische problemen. (…) Herstel van een patiënt gaat niet om het verhelpen van de stoornis, maar over hoe iemand met die stoornis kan participeren in de maatschappij. (…) Veel professionals ontkoppelen hun ervaringskennis als ze aan het werk gaan. (…) Minder taboe en zelfstigma onder hulpverleners zou prachtig zijn. Het zou goed zijn als professionals en cliënten openlijker met elkaar kunnen praten over de moeilijkheden van het leven. (…) Het is de cultuur binnen de GGZ en binnen het welzijnswerk: je praat er niet over als je zelf te maken hebt of hebt gehad met psychische problemen. Er rust een taboe op. (…) Ervaringsdeskundigen staan dicht bij de cliënt en begrijpen wat het is om een diagnose of een stigma te krijgen. Zij hebben vaak creatieve oplossingen, kunnen vanuit eigen ervaring bemoedigen en verminderen het stigma dat participatie kan blokkeren. Zij belichamen de hoop dat er ook na een ontwrichtende levensgebeurtenis of met een stoornis een plek in de maatschappij is. (…) Een belangrijke les uit het onderzoek is, dat professionals een leertraject nodig hebben om zich tot competente ervaringsdeskundige professional te ontwikkelen.

Zoeknamen

Simona Karbouniaris
Alie Weerman