Trudy Dehue, ‘Essay – Onbesuisde popularisering van wetenschap – Het ‘ontbrekende stofje in het brein’, http://www.groene.nl/artikel/het-ontbrekende-stofje-in-het-brein, De Groene Amsterdammer (3 februari 2016).

Immuniseren

Als artsen de verklaring van het ontbrekende stofje vertellen aan hun patiënten beginnen de patiënten gemakkelijker aan de pillen. (…) De gewraakte stofjesverklaring valt inderdaad lang niet alleen te horen in de spreekkamer van de huisarts en ook niet alleen in verband met neerslachtigheid of angst, waarvoor antidepressiva worden geslikt. (…) Als wetenschapssocioloog (…) en trouwens ook als burger en patiënt houdt mij vooral het fenomeen bezig van het onverantwoord simplificeren van wetenschap. (…) Geen enkele wetenschappelijke discipline zou (…) haar uitspraken moeten immuniseren tegen tegenspraak door te doen alsof zij namens de realiteit spreekt. De wetenschap zou respect moeten verwerven door het tonen van de kwaliteit van haar achterliggende argumenten. Dan zouden wetenschapsbeoefenaren ook echt in gesprek gaan met anderen, in plaats van hen mee te delen wat de ‘gevonden feiten’ zijn.