Tinne De Winter e.a., ‘Eutonie’, https://www.eutonie.info/uploads/7/0/8/7/70875681/eutonie_-_luisteren_naar_je_lijf_is_luisteren_naar_je_ziel_-_timotheus.pdf, Vereniging voor Eutonie vzw (bezocht op 26 december 2020)

Eutonie is een (…) lichaamspedagogie: een westerse lichaamsgerichte benadering waarbij je lichaam terug wordt ‘opgevoed’ tot de status waarvoor die bedoeld is, nl. de tempel voor je ziel. Eutonie is van het Grieks afgeleid en betekent een tonuskwaliteit waarmee de persoon zich flexibel kan afstemmen op elke leefsituatie. Het gaat om het bekomen van de juiste harmonische spanning in je lichaam door bewuste waarneming. ‘Eu’ staat voor ‘goed’, ‘juist’ en ‘harmonisch’. ‘Tonos’ voor ‘spanning’. (…) De ervaringsmomenten in eutonie maken je lichaam wakker, waardoor je beter in voeling komt met je lichaam. (…) Het eerste grondbeginsel van eutonie (en van ons mens-zijn) betreft dus de tactiele ervaring, je huidgevoeligheid. (…) Eutonie richt zich (…) naar al diegenen die met meer kwaliteit en vanuit volle aanwezigheid bewust in het leven willen staan.