Anne-Miek Vroom, ‘Evidence based practice? garantie tot de deur. –
Over 34 jaar ervaring met practice based medicine.’, http://www.ikone.nl/nl/blogs/evidence-based-practice-garantie-tot-de-deur/, Stichting IKONE (bezocht: 24 juni 2017)

Denk erom, het is niet zo

Geen van de behandelingen die ik heb gekregen is evidence based. Soms was dat lastig voor mijn artsen, mijn ouders en voor mij. Het zit in de aard van de mens zeker te willen zijn. (…) Op dat wat een lijf mens maakt valt niet te corrigeren in kwantitatief onderzoek. Ziel en zaligheid zijn niet te bevatten. En juist die waarde is van groot belang om patiënten te ondersteunen in hun kwaliteit van leven. (…) ‘Denk erom, het is niet zo’, zou een prachtig uitgangspunt kunnen zijn in de zorg. (…) Wanneer je een populatie zeer goed kent en je doet kwantitatief onderzoek dan denk je op een gegeven moment: is dit wel relevant als we al die andere belangrijke invloeden niet kunnen meenemen in het onderzoek. Hoe meer kennis ik kreeg, hoe meer vragen ontstonden. (…) Wanneer ik terug kijk op de zorg die ik levenslang en levensbreed ontvangen heb dan herinner ik mij de momenten waarop ik gehoord ben. (…) Dat die oprechte aandacht practice based medicine is zal niemand betwijfelen.