‘EXISTENTIE EN ZINGEVING IN DE GGZ – OP ZOEK NAAR NIEUWE BENADERINGEN’, https://www.sympopna.nl/zin.html, Stichting Sympopna (bezocht op 4 april 2018)

Integrale zorg

De persoonlijke betekenis van deze existentiële dimensie licht vooral op als er een bedreiging van het alledaagse optreedt, bijvoorbeeld in geval van lichamelijke ziekte of een psychiatrische aandoening. De mens komt hierdoor op een andere wijze in de wereld te staan. (…) De vraag doemt op hoe we binnen de geestelijke gezondheidszorg recht doen aan deze existentiële dimensie van het bestaan van onze cliënten. (…) Binnen de GGZ ontstaat er een steeds breder draagvlak voor het bieden van integrale zorg.

Gegevens congres

JANSKERK, UTRECHT, 14 JUNI 2018