Jan Keij, ‘Filosoferen voor de praktijk’, http://www.keijfilosofie.nl, JK (bezocht op 9 december 2020)

Jan Keij biedt betaalbare cursussen filosofie op maat aan. (…) Jan Keij studeerde tijdens zijn werk als onderwijzer filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen (cum laude) promoveerde hij op de filosofie van de Franse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995).