Eva Nyst, ‘Gebrek aan leefstijlonderzoek klassieke vorm van marktfalen’, https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/gebrek-aan-leefstijlonderzoek-klassieke-vorm-van-marktfalen.htm, Medisch Contact (27 maart 2018)

Niet te patenteren

Leefstijlaanpassingen kunnen bijdragen aan klachtenreductie of zelfs remissie bij een breed spectrum van aandoeningen, maar voor wetenschappelijk onderzoek ernaar ontbreekt financiering. (…) Veel artsen en wetenschappers staan te trappelen om dit therapeutische potentieel wetenschappelijk te onderzoeken, maar krijgen de financiering hiervoor niet rond (…): ‘Logisch, want hardlopen, zingeving en voedingsmiddelen zijn niet te patenteren.’