Linda Huijsmans, ‘Gedragsverandering doorvoeren? Maak er een spelletje van’, https://mtsprout.nl/partners/performance-verbeteren/gedragsverandering-doorvoeren-maak-er-een-spelletje-van, MT/Sprout (03-23-2021)

Gamification is een ander woord voor het toepassen van spelelementen in niet-spelomgevingen. (…) Onderzoeker David Nieborg noemt die drie pijlers van gamification; reward, recruitment en retention. Doordat je voor je prestaties beloond wordt, blijf je terugkomen. (…) Ons gedrag wordt bepaald doordat we iets moeten of iets graag willen. Het verschil tussen extrinsieke (moeten) en intrinsieke motivatie (willen). (….) Spelenderwijs iets leren is niet alleen leuker, het blijkt ook beter te werken.